Przejdź do treści

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne pełnią niezmiernie ważną rolę w użytkowaniu budynków już od wielu XIX wieku. Jednakże, obecnie wykorzystywane instalacje muszą być zaprojektowane w odpowiedni sposób i wykonane tak, aby mogły podołać wymaganiom ich użytkowników, służyć przez wiele dziesięcioleci swoim właścicielom, jednocześnie będąc bezpiecznymi i łatwymi w serwisowaniu.

Skrzynka elektryczna

Czym jest instalacja elektryczna?

Instalacja elektryczna to część sieci niskiego napięcia, to układ przewodów w budynku razem ze sprzętem potrzebnym do poprawnego jej działania. Instalacja zaczyna się na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu, a kończy się na gniazdkach wtyczkowych i wypustach oświetleniowych budynku oraz innych, zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Przy pomocy odpowiednio dobranych komponentów instalacja doprowadza energię elektryczną z sieci rozdzielczej do odbiorników.

Z czego składa się instalacja elektryczna?

W budynkach mieszkalnych zwykle zakładane są tzw. instalacje niskiego napięcia - w Europie to 230V. Taki układ zasilania obejmuje:

  • przyłącze energetyczne i złącze kablowe,
  • tablicę rozdzielczą, inaczej nazywaną rozdzielnicą elektryczną,
  • piony i linie zasilające,
  • instalację odbiorczą,
  • odpowiednią liczbę obwodów.

Instalacja obejmuje nie tylko same przewody i kable elektroenergetyczne, ale także urządzenia zabezpieczające, przyrządy łączeniowe, ochronne, sterujące i pomiarowe. W skład instalacji mogą także wchodzić rezerwowe źródła energii, np. baterie akumulatorowe, agregaty prądotwórcze czy urządzenia bezprzerwowego zasilania UPS.

Domowe instalacje elektryczne zwykle projektowane są na pobór mocy nie przekraczający 100kVA, więc mogą być zasilane z sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

Ładowarka do samochodów elektrycznych

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych

Niestety zdarza się, że nieprawidłowo zaprojektowana lub nieprawidłowo zrealizowana instalacja elektryczna jest powodem porażeń prądem elektrycznym lub źródłem pożarów. Aby instalacja była bezpieczna musi być w odpowiedni sposób zaprojektowana na przewidywane potrzeby użytkowników, a następnie zrealizowana z pomocą odpowiednio dobranych komponentów i akcesoriów zabezpieczających.

Obligatoryjnym komponentem są też wyłączniki nadprądowe, czyli potocznie bezpieczniki, które zabezpieczają całą instalację przed przesyłem zbyt wysokich natężeń prądu elektrycznego przez przewody. Bezpieczeństwo instalacji podnosi m.in. zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego, który zabezpiecza przed porażeniem prądem, wykrywając różnicę pomiędzy prądem wychodzącym a powracającym.

Żarówka

W ostatnim czasie na rynku pojawiają się także urządzenia pozwalające wykrywać zwarcia łukowe, tzw. detektory iskrzenia, które przy pomocy ciągłej analizy wysokich częstotliwości zmian napięcia są w stanie zidentyfikować kiedy występuje iskrzenie. Często takie urządzenia zawierają w sobie oba wcześniej wymienione zabezpieczenia, zapewniając kompleksową ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową.

Bezpieczniki elektryczne

Szukasz profesjonalistów w dziedzinie?

Nasze realizacje instalacji elektrycznych