Przejdź do treści

Instalacje wodno-kanalizacyjne

Instalacje wodno-kanalizacyjne pozwalają doprowadzić wodę do budynków, wykorzystać ją czy to jako wodę użytkową, czy jako nośnik ciepła lub do innych celów, a także odprowadzić ścieki, wodę deszczową itp. do szamba lub okolicznej sieci kanalizacyjnej.

Instalacja wodna

Zadaniem instalacji wodnej jest doprowadzenie wody użytkowej ze źródła (sieci wodociągowej lub ujęcia wody) pod odpowiednim ciśnieniem do instalacji wewnętrznej budynku. Instalacja wewnętrzna doprowadza wodę do ujść, takich jak m.in. zlewy, wanny, umywalki czy toalety. W ramy instalacji wodnej wchodzą również zawory i filtry, które są niezbędne do prawidłowego działania wszystkich urządzeń.

Instalacja kanalizacyjna odprowadza ścieki i nieczystości komunalne do szamba lub okolicznej sieci kanalizacyjnej, a także gospodaruje wodami opadowymi.

Instalacja wodna

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje wodne wewnętrzne to często również instalacje centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie umożliwia rozprowadzenie ciepła z centralnego źródła do wielu pomieszczeń, które chcemy ogrzać. Taka instalacja składa się z:

  • centralnego źródła ciepła,
  • rur i złączek,
  • zaworów
  • grzejników, które oddają ciepło
Instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u.
Instalacja ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe

W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się instalacje z ogrzewaniem podłogowym. Wymagają one jednak instalacji pod posadzką, najlepiej przed jej wylaniem, więc stanową trochę większą inwestycję. Jednakże, zapewniają wyższy komfort i wygodę oraz bardziej równomierne rozprowadzenie ciepła po pomieszczeniach.

W El-Clima realizujemy kompleksową usługę instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także centralnego ogrzewania, również podłogowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie.

Nasze realizacje instalacji wodno-kanalizacyjnych