Przejdź do treści

Instalacje gazowe

Instalacje gazowe pozwalają dostarczać gaz do budynków mieszkalnych i przemysłowych, dzięki czemu można go wykorzystywać np. w kuchenkach czy piecach gazowych do ogrzewania pomieszczeń. Takie instalacje są praktycznie bezobsługowe, co jest dużą zaletą tego typu rozwiązań. Należy jednak wykonywać okresowe przeglądy szczelności i poprawności działania pieców gazowych.

Palnik gazowy

Rodzaje instalacji gazowej

Gaz jest tzw. konwencjonalnym paliwem energetycznym, które cieszy się dużą popularnością wśród prywatnych inwestorów. Gaz często wykorzystywany jest do ogrzewania budynków oraz ciepłej wody użytkowej, oraz najczęściej też w kuchennych płytach grzewczych.

W zależności od postaci dostępnego gazu, instalacja może przyjąć dwie formy:

  • LPG – gaz płynny, magazynowany w zbiorniku poza budynkiem,
  • Gaz ziemny – w postaci gazowej, dostępny tylko, gdy do budynku możliwe jest doprowadzenie łącznika do sieci instalacji gazowej.

Instalacja gazowa

Na instalację gazową domu jednorodzinnego składa się układ przewodów i urządzeń prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz budynku, a dokładniej:

  • przyłącze poprowadzonego od gazociągu,
  • kurek główny
  • dopływ rozdzielczy,
  • szafka gazowa z gazomierzem,
  • pion
  • przewody użytkowe, skierowane do urządzeń gazowych.

Uznawane miejsce początku instalacji to połączenie z głównym kurkiem, który służy do odcinania instalacji od przyłącza. Zakończeniem instalacji są urządzenia gazowe.

Do realizacji wewnętrznej instalacji gazowej wymagane jest pozwolenie na budowę (poza budynkami, które w swoim pozwoleniu już zawierają plan przyłącza gazowego)

Skrzynka gazowa

Kotłownia gazowa

Kotły gazowe zajmują niewiele miejsca, są praktycznie bezobsługowe, nie generują brudu ani smogu. W domach jednorodzinnych najczęściej wybierane są urządzenia o mocy 30 kW, kocioł taki musi być umieszczony w pomieszczeniu o wysokości min. 2,2 m w nowych budynkach, a w modernizowanych min. 1,9 m. Pomieszczenie gdzie umieszczamy taki kocioł nie powinno mieć mniejszej kubatury niż 6,5 m³, powinno być także dobrze wentylowane – najlepiej wyposażyć je w otwór nawiewny o minimalnej powierzchni 200 cm², który wg przepisów powinien znajdować się na wysokości do 30 cm nad podłogą. Wyjątkiem są urządzenia podłączane do komina koncentrycznego powietrzno-spalinowego – w takim przypadku wentylację można ograniczyć do otworów w drzwiach.
Wymagania dla kotłowni na gaz płynny są identyczne, jednak taka kotłownia musi się mieścić powyżej poziomu terenu.

Piec gazowy i kocioł kondensacyjny

Obecnie instalacje gazowe uznawane są za bezpieczne źródło ogrzewania, jednakże wymagają one dokładnej realizacji, okresowych przeglądów i serwisowania. Jako, że gaz ziemny jest bezwonny, dodaje się do niego odpowiedni czynnik, powodujący że gaz jest wyczuwalny. Chcąc jednak podnieść bezpieczeństwo instalacji, można wyposażyć swój budynek w detektor gazu.

W przypadku niedoboru tlenu, istnieje ryzyko niepełnego spalania gazu, którego efektem ubocznym jest powstanie tlenku węgla (CO, tzw. czadu). Jest on bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia, dlatego warto zapewnić w budynku odpowiednią, sprawną wentylację i dopływ świeżego powietrza z zewnątrz. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, można również wyposażyć dom w czujnik czadu.

W El-Clima posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług projektowania, montażu i serwisu instalacji gazowych.

Instalacja gazowa

Nasze realizacje instalacji gazowych